Kezdőlap arrow Az intermodális központ
Az intermodális központ

Miért elõnyös a vízi szállítás?
A vízi szállítás nemzetgazdasági és környezeti haszna jóval nagyobb a közúti és vasúti szállításnál. Azonos vonó (toló) teljesítmény mellett a vasúthoz viszonyítva nyolcszor, a közúti közlekedéshez képest huszonötször annyi árutömeget lehet szállítani, 1 tonna szállított tömegre esõ jármûtömeg a többi közlekedési jármûvekhez képest a legkisebb, a szállítás teljesítményére vetített üzemanyag-felhasználás a többi ágazathoz képest kevesebb, a vízi közlekedés javítási, illetve fenntartási költségei fajlagosan kisebbek.

Mi a Gyõr–Gönyû Országos Közforgalmú Kikötõ fejlesztésének célja?
A kikötõ fejlesztésének célja az országban létesítendõ logisztikai központok egyikeként biztosítani és bõvíteni az Észak-dunántúli térség intermodális szállítási lehetõségeita környezet- és energiakímélõ vízi, vasúti és kombinált szállítások részarányának növelésével, bekapcsolódva a nemzetközi fuvarozási rendszerekbe. A KIOP projekt – igazodva az EU közlekedés- és környezeti politikai céljaihoz – a kikötõben mûködõ és fejlesztés alatt álló területek vasúti ellátását, megfelelõ közúti úthálózati kapcsolatának kiépítését, ezen területek további infrastrukturális ellátását, hosszú távú bérbeadással történõ használatát biztosítja, a tervezett teljes kikötõi telepítéshez igazodó módon.

Hogyan kapcsolódik a kikötõ az össz-európai közlekedési folyosókhoz?
Az EU Transzeurópai Közlekedési Hálózatának IV. és VII. számú közlekedési folyosói szelik át a térséget. A gönyûi kikötõbõl vízi úton szinte bárhová el lehet érni a Duna-Majna-Rajna Csatornán keresztül. Kapcsolatot teremt a levantei szektorral, a FÁK országaival, a skandináv, brit és ibériai országok rakodóbázisaival. Kontaktus jön létre Tisza-menti településekkel, a német, holland, belga csatornahálózatokkal, a Majna, Mosel, Neckar, Rhone, Maas folyókkal. A gönyûi kikötõt közúton a 1-es számú fõ útróllehet megközelíteni, ez kapcsolódik a Budapest–Bécs közötti M1-es autópályához.

A kikötõ könnyen csatlakoztatható az E-60-as fõútra, amely a franciaországi Bres-tõl
a romániai Constanzáig vezet, és az E-75-ös jelzésûre, amely Istad (Svédország) ésRijeka (Horvátország) között teremt közúti kapcsolatot.

A közelben a Budapest–Bécs közötti kétvágányú villamosított vasútvonal fut.
Gönyûn az integrált szállítmányozási lánc még nem folytonos, de a KIOP projekttel lehetõvé válik a három közlekedési alágazat összekapcsolása egy intermodális csomópontba, amely a Nyugat-Dunántúl legnagyobb közlekedési termináljává válik.

Hogyan kapcsolódik a kikötõ a régió területfejlesztési koncepciójához?
A KIOP projekt a régió hosszú távú területfejlesztési koncepciójának részeként elõmozdítja Gyõr és térségének infrastrukturális és logisztikai szerkezetének modernizálását, valamint az egész régió szállítmányozási szerkezetének javítását. A beruházás megvalósulásával a régió tranzitszerepe felértékelõdik, amely katalizátora a további gazdasági növekedésnek.

 

 
  
Pannako