Kezdőlap arrow Projekt története
Projekt története
1. Az 1992. évi XXXIX. törvény mondja ki, hogy a Gyõr-Gönyű térségébe, a Mosoni-Duna torkolatába tervezett kikötõt a megvalósulását követõen országos közforgalmú kikötõvé kell minõsíteni.

2. A kikötõ építése 1992-ben, az ún. ideiglenes rakodóval kezdõdött, amelynek 1993-ban történt üzembe helyezésével megindulhatott a kikötõi rakodási tevékenység.

3. 1993-ban kiválasztották a kikötõ
tervezõjét és megkezdõdött a koncessziós pályázat elõkészítése.

4. 1995-tõl az állam megvásárolta, illetve a költségvetési törvény alapján az ÁPV Rt. térítésmentesen átadta a kikötõi területeket a tervezett koncesszióba adáshoz.

5. 1996. végén kormányhatározat
született a kikötõ koncesszióba adásáról.

6. 1997-ban a koncessziós pályázat eredménytelenül zárult, amelyet követõen a kikötõ fejlesztése, mûködtetése és hasznosítása új jogszabályi keretekben, a KHVM, ill. jogutódja, a GKM szakmai irányító segítségével és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, mint „állami jogosítványokkal” ellátott vagyonkezelõ kikötõfejlesztési, mûködtetési, vagyonhasznosítási szerepvállalásával folytatódott.

7. 1997-es, sikeres Ro-Ro terminál
pályázat eredményeként 1999-ben a Ro-Ro terminál külsõ infrastrukturális kapcsolatainak kiépítésének megkezdésével az elsõ állami beruházás is elindult.

8. 2000 decemberében felavatták a PHARE CBC támogatással megvalósult Ro-Ro terminált, két hajóállás üzembe helyezésével.

9. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság 2001-tõl vagyonkezelõje a kikötõi ingatlanoknak és 2005-tõl végez beruházói feladatokat.

10. 2004. november 30. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) közlekedési infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében központi program meghirdetése.

11. 2005. február 4. Ib. Andresen
Industri (IAI) dán acélfeldolgozó üzem betelepülése a kikötõbe; földhasználati szerzõdés megkötése.

12. 2005. április 1. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság pályázata a KIOP-ban.

13. 2005. június 30. Támogatási
szerzõdés a Gyõr–Gönyû Országos Közforgalmú Kikötõ intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése tárgyú KIOP projekt finanszírozására az eredményes pályázat alapján.

14. 2005. július 11. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium átadja az általa beruházott létesítményeket a kikötõ vagyonkezelõjének, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak.

15. 2005. november 25. Támogatási szerzõdés aláírása a Gyõr–Gönyû Országos Közforgalmú Kikötõ építése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó nagyprojekt elõkészítésére. 16. 2006. szeptember

19. Központi beruházás keretében elkészül a Mosoni-Duna 1,6 km folyószakaszának kikötõi igényeket kielégítõ szélesítése és kotrása, valamint 94 ha nagyságú területen a kikötõ feltöltése.

17. 2006. október 13. Központi beruházás keretében elkészül a kikötõ 3. számú hajóállása

18. 2007. július 20. Vállalkozási szerzõdés megkötése a KIOP projekt létesítményeinek megvalósítására.

19. 2007. augusztus 1. A KIOP projekt építési munkáinak megkezdése.

 

 
  
Pannako