Kezdőlap arrow Projekt létesítményei
Projekt létesítményei


1. A Hegyeshalom–Budapest vasúti fõvonallal kapcsolatot biztosító összeköttetés 9,4 km hosszon iparvágány kiépítésével Gyõrszentiván vasútállomás és a kikötõ között, a kikötõ elõtti öt vágányú átadó-átvevõ állomással (az állomáson felvételi épülettel, állomási és vonali biztosítóberendezéssel, térvilágítással, csapadékvíz-elvezetéssel), együttesen 12,4 km vágányhosszban.
Az iparvágány építéséhez kapcsolódóan 4 db vasúti áteresz, 3 db közúti útátjáró fénysorompós biztosítóberendezéssel, 1 db közúti átjáró bõvítése fény- és félsorompós biztosítóberendezéssel, 6,4 km hosszon vasút melletti dûlõutak, 9,4 km hosszú híradástechnikai összeköttetés Gyõrszentiván és az átadó-átvevõ állomás között, vasúti tehermérleg.
Az iparvágány építéséhez kapcsolódóan, továbbá a gyõrszentiváni Vasútsor mellett 3400 m2 zajvédõ fal építése, 0,9 km hosszon útkorszerűsítés csatornázással, járdaépítés, közműkiváltások, illetve áthelyezések.

2. Vasúti bevezetés a kikötõbe az 1. sz. fõút nem szintbeni keresztezésével, „A” közúti terhelésû, kétnyílású felüljáróval, az 1. sz. fõút ehhez igazodó, mintegy 1,5 km hosszú korrekciójával, kikötõi fõbejárati csomópont kialakításával, kerékpárúttal, térvilágítással, a Zsombékosi csatorna közút alatti átvezetésére új zsilipes áteresszel és 1,1 km hosszú csatlakozó úttal a vasúti átadó-átvevõ állomás és a kikötõ között.

3. A belsõ infrastrukturális ellátás I. üteme keretében a gazdasági terminál 25 ha-os, fejlesztésre elõirányzott területrészén teljes körû közmûves infrastruktúra biztosítása (csatornázás, ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, villamosenergia-ellátás, térvilágítás, hírközlés, gázellátás), valamint 6,5 km hosszú kikötõi belsõ iparvágány-hálózat, és általában 2x4,0 m szélességû, 11,5 t tengelyterhelésû, 3,7 km hosszú belsõ úthálózat.


A kivitelezést közbeszerzési eljárás lefolytatása után a COLAS 2007 Konzorcium végzi.
A beruházás létesítményeinek tervezõje a KOMIR Szövetkezet, a FIDIC mérnöki feladatokat az OVIBER-FÕBER Konzorcium látja el.
A beruházás összértéke 8,033 milliárd forint.
A kivitelezési munkálatok befejezése 2008. július végére várható.
 

 
  
Pannako